Међународна конференција: Нова културна рута посвећена књижевницама 20. века

1. – 2. април 2019.

Словенија

 

Форум словенских култура у Љубљани организује међународну конференцију о улози и значају књижевница са почетка 20. века. Сусрет у кoм ће учествовати научнице из седам словенских земаља истовремено ће бити и уводни састанак научног савета новоосноване културне руте Савета Европе. Она ће повезивати симболичке и стварне просторе живота и рада важних песникиња и списатељица тог периода: музеје, меморијалне собе, споменике, архиве, читаонице. Заједничким програмима и активностима неће давати допринос само културној понуди, већ и локалним заједницама на подручју туризма, креативних индустрија и сл.