Konkurs za najbolju priču, prevod i ilustraciju „Slovenski svijet kroz dječje oči“

 

Centar slovenskih kultura Moskva je povodom 15. godišnjice FSK raspisao međunarodni konkurs za najbolju priču, prevod i ilustraciju „Slovenski svijet kroz dječje oči“.

Konkurs se odvija u tri faze:

1. faza = nacionalna – pisanje na maternjem jeziku,

2. faza = sveslovenska – prevođenje,

3. faza = međunarodna – ilustracije.

 

Konkurs za pisanje priča namijenjen je djeci od 7 do 17 godina i održava se u više slovenskih zemalja. Priče ne smiju biti duže od 1800 znakova (s razmacima) i moraju biti napisane na jednu od sljedećih tema:

- putovanje kroz slovensku bajku,

- putovanje u slovensku zemlju,

- poznata osoba iz slovenskog svijeta,

- poznavanje tradicionalne kulture ili zanata slovenske države.

 

Rok za slanje priča ističe 28. februara 2019. godine.

Najbolje priče napisane na maternjem jeziku biće nagrađene, prevedene i javno objavljene.

 

Sljedeće dvije faze konkursa održaće se u proljeće 2019. godine i biće namijenjene mladim prevodiocima i ilustratorima.

 

Konkurs "Slovenski svijet kroz dječje oči"