Florjan Lipuš

Florjan Lipuš je bil rojen 1937 v Lobniku pri Železni Kapli na avstrijskem Koroškem, maturiral je 1958 na Plešivcu in bil več kot 30 let učitelj v Remšniku, Lepeni in Šentlipšu. Leta 1960 je ustanovil literarno revijo Mladje in bil 20 let njen glavni urednik. Je zunanji dopisnik SAZU. Upokojil se je leta 1998. Njegove knjižne izdaje med drugim obsegajo: Črtice mimogrede, Ljubljana, 1964; Zmote dijaka Tjaža, Maribor ,1972; Odstranitev moje vasi, Celovec,1983; Jalov pelin, Celovec, 1985; Srčne pege, Celovec, 1991; Stesnitev, Celovec,l 1995; Boštjanov let, Maribor, 2003; Mirne duše, Maribor, 2015.

 

Srčne pege

Zgodba pripoveduje o nepričakovanem ponovnem srečanju glavne osebe z zgodnjo, a zdaj na novo oživljeno ljubeznijo, o odrešujoči spolnosti ter o novem urejevanju zadnjih let. Srčne pege so lahko berljiva pripoved o jesenskem cvetju in cvetenju, s poudarkom na jeziku in z voljo, da bi junak našel smisel in uresničenje dozorelega življenja.

 "Kar se je zgodilo, je odgovarjalo slogu njune ljubezni, ki ji je bilo usojeno, da bo polovična, dokler bo. In bila je nespregledno polovična, srednja, dokler je bila. Razlomljena na kose že v času popkanja, pristrižena na povprečnost, zdravljena, a ne zaceljena. Od nekdaj okrnjena, torej okrnjena do zadnjega.”