ФСК и оваа година на Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург
Форумот на словенските култури, во рамките на VII. Меѓународен културен форум во Санкт Петербург го претстави основањето на новите културни рути. Присутните министри за култура од словенските земји го пофалија проектот Словенска престолнина на културата.
Најавуваме
Братислава нова станица на Изложбата на 100-те словенски романи
Словачка
Форумот на словенските култури, во соработка со Министерството за култура на Република Словачка и Универзитетската библиотека во Братислава, во истата ќе ја отвори изложбата на 100-те словенски романи.