ФСК и оваа година на Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург
Форумот на словенските култури, во рамките на VII. Меѓународен културен форум во Санкт Петербург го претстави основањето на новите културни рути. Присутните министри за култура од словенските земји го пофалија проектот Словенска престолнина на културата.
Најавуваме
Меѓународна конференција за словенското прашање
Руска федерација
Во Центарот на словенските култури во Москва во соработка со Серуската библиотека за странска литература Рудомино, Институтот за славистика на Руската академија на науките подготвува меѓународна научна конференција за Словенското прашање: новите парадигми на размислување.
Братислава нова станица на Изложбата на 100-те словенски романи
Словачка
Форумот на словенските култури, во соработка со Министерството за култура на Република Словачка и Универзитетската библиотека во Братислава, во истата ќе ја отвори изложбата на 100-те словенски романи.