Soutěž o nejlepší povídku, překlad a ilustraci "Slovanský svět očima dětí"

 

Centrum slovanských kultur Moskva u příležitosti 15. výročí založení FSK vypsalo mezinárodní soutěž o nejlepší povídku, překlad a ilustraci "slovanského světa očima dětí".

 

Soutěž probíhá ve třech fázích:

1. fáze = nacionální – psaní v mateřském jazyku,

2. fáze = vseslovanská – překladání,

3. fáze = mezinárodní – ilustrace.

 

Soutěž je určena dětem od 7 do 17 let a koná se v několika slovanských zemích.

Povídky by neměly přesahovat 1800 znaků (s mezerami) a měly by se týkat jedné z následujících témat:

 

- cesta slovanskou pohádkou,

- výlet do slovanské země,

- slavná osoba ze slovanského světa,

- znalost tradiční kultury nebo řemesel slovanské země.

 

Termín odevzdání povídek: 28. únor 2019.

Nejlepší povídky napsané v mateřském jazyce budou odměněny, přeloženy a veřejně publikovany.

 

Další fáze soutěže proběhnou na jaře 2019 a zaměří se na mladé překladatele a ilustrátory.

 

Soutěž  "Slovanský svět očima dětí"