Mezinárodní konference: Nová kulturní cesta, věnována spisovatelkám 20. století

 

Fórum slovanských kultur v Lublani pořádá mezinárodní konferenci o úloze a významu spisovatelek z počátku 20. století. Zasedání, kterého se zúčastní vědkyně ze sedmi slovanských zemí, bude rovněž úvodním setkáním vědecké rady Rady Evropy o vznikající kulturní cestě. Tato cesta propojí symbolické a skutečné prostory životů a díla významných básnířek a spisovatelek tohoto období: muzea, pamětní místnosti, památky, archivy, čítárny; společnými programy a aktivitami přispěje nejen ke kulturní nabídce, ale bude také cenným přínosem pro místní komunity v oblasti cestovního ruchu, tvůrčích odvětví atd.