Fórum slovanských kultur  - rok ve známení 15. výročí

 

Mezinárodní Fórum slovanských kultur oslaví 15. výročí založení instituce speciálními událostmi ve Slovinsku, v členských státech i mimo ně. FSK se stalo referenční platformou pro mezikulturní dialog mezi slovanskými kulturami a spojující centrum slovanských zemí v oblasti umění a kultury, vzdělávání a vědy a kulturní turistiky.

Fórum slovanských kultur sídlí ve Slovinsku a spojuje 13 slovanských zemí (Bělorusko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Českou republiku, Slovensko, Polsko, Srbsko, Ruskou federaci, Ukrajinou, Makedonii, Černou Horu a Slovinsko). Po patnácti letech fungování se FSK stalo referenční platformou pro mezikulturní dialog a spojujícím centrem slovanských zemí a i úspěšným propagátorem slovanských kultur mimo hranice členských států," na prahu roku, ve kterém proběhnou různé události k 15. výročí, uvedla ředitelka FSK, dr. Andreja Rihterová. Vedle probíhajících projektů, mezi kterými jsou nejstarší 100 slovanských románů a ocenění za nejlepší slovanské muzeum Živa, otevřou také nový tematický okruh – pustí se do studia mladých slovanských migrantů ve slovanském světě. 15. výročí založení FSK oslaví i v dalších členských státech FSK.

»Máme přes 65 000 návštěvníků ročně. Rozsah dokonce překračuje počet 1 000 000. Při příležitosti 15. výročí ho chceme dále zvýšovat a stát se ještě dostupnějšími - budovat mosty nejen do odborné veřejnosti, ale i do široké veřejnosti ve slovanských zemích a za jejich  hranicemi. Věříme, že s řadou událostí a zejména s aktivní sítí partnerů a komunikačních procesů v tom i uspějeme,« ještě uvedla Rihterová a dodala, že jsou obzvlášť hrdí na webové stránky (www.fsk.si), na kterých se v roce 2009 konečně uskuteční koncept webových stránek jako mezinárodní sítě s řadou informačních míst, která nenabízí jen informace, ale také možnost spojování  uživatelů a institucí. Především je jedinečná v tom, že je její obsah dostupný ve všech 13 slovanských jazycích a i v angličtině.