FSK a ICOMAM do Slovinska přilákali odborníky z 27 zemí
Fórum slovanských kultur ve spolupráci s ICOMAM, Mezinárodním výborem ICOM, který sjednocuje válečná a vojenská muzea ve Slovinsku (Lublaň, Pivka, Maribor) uspořádalo mezinárodní konferenci "Válka a mír, Strach a Štěstí".
Připravujeme