Piranova simpozij: Zvukovi i muzika

 

Forum slavenskih kultura poziva na Piranova simpozij pod nazivom Zvukovi i muzika.

Simpozij je namijenjen muzejskim stručnjacima (do 20 osoba) te njihovoj raspravi i razmjeni iskustava o korištenju zvukova i muzike u muzejskom radu.

Među predavačima će biti: Christian Rohner iz Muzeja komunikacija – dobitnika muzejske nagrade Vijeća Evrope za 2019. iz Berna (Švicarska), Boštjan Perovšek (Slovenija) – muzičar, kompozitor i dizajner zvučnih prostora, te nositelji međunarodnog projekta Zvukovi promjena.

Gostujući predavači očekuju aktivno učešće učesnika koji će između ostalog imati priliku predstaviti sebe i svoj muzejski rad, a na simpoziju će steći nova znanja i vještine u korištenju zvukova i muzike u muzejskim prostorima, promotivnim kampanjama i drugim oblicima komunikacije s posjetiteljima muzeja i širom javnošću. Za učešće na simpoziju će dobiti i poseban certifikat.

 

Prijavite se OVDJE!

 Title 
PDFPiranova simpozijDownload