Konkurs za najbolju priču, prijevod i ilustraciju „Slavenski svijet kroz dječje oči“

 

Centar slavenskih kultura Moskva je povodom 15. godišnjice FSK raspisao međunarodni konkurs za najbolju priču, prijevod i ilustraciju „Slavenski svijet kroz dječje oči“.

Konkurs se odvija u tri faze:

1. faza = nacionalna – pisanje na maternjem jeziku,

2. faza = sveslavenska – prevođenje,

3. faza = međunarodna – ilustracije.

 

Konkurs za pisanje priča namijenjen je djeci od 7 do 17 godina i održava se u više slavenskih zemalja. Priče ne smiju biti duže od 1800 znakova (s razmacima) i moraju biti napisane na jednu od sljedećih tema:

- putovanje kroz slavensku bajku,

- putovanje u slavensku zemlju,

- poznata osoba iz slavenskog svijeta,

- poznavanje tradicionalne kulture ili zanata slavenske države.

 

Rok za slanje priča istječe 28. februara 2019. godine.

Najbolje priče napisane na maternjem jeziku bit će nagrađene, prevedene i javno objavljene.

 

Sljedeće dvije faze konkursa održat će se u proljeće 2019. godine i bit će namijenjene mladim prevoditeljima i ilustratorima.

 

Konkurs "Slavenski svijet kroz dječje oči"