Международна конференция: „Нов културен маршрут, посветен на писателките от 20-ти век“

1 – 2 април 2019 г.

Словения

 

Форумът на славянските култури в Любляна организира международна конференция за ролята и значението на писателките от началото на 20-ти век. Конференцията, на която ще вземат участие жени-учени от седем славянски страни, същевременно ще бъде и встъпителна среща на научния съвет относно възникващия културен път на Съвета на Европа. Той ще свързва символичните и действителните пространства от живота и работата на значими поетеси и писателки от този период: музеи, мемориални стаи, паметници, архиви, читални; със съвместни програми и дейности, той не само ще обогати културната сфера, но ще бъде ценен актив за местните общности и в областта на туризма, творческата индустрия и др.