Конкурс за най-добър разказ, превод и илюстрация „Славянският свят през детските очи“

28 февруари 2019 г.

 

По повод 15-та годишнина на ФСК Центърът за славянски култури Москва обяви  международен конкурс за най-добър разказ, превод и илюстрация „Славянският свят през детските очи“.

Конкурсът протича в три фази:

1 фаза = национална – писане на майчин език,

2 фаза = общославянска – превод,

3 фаза = международна – илюстрации.

 

Конкурсът за писане на разкази е предназначен за деца от 7 до 17 години и се провежда в няколко славянски страни.  Разказите не трябва да са по-дълги от 1800 знака (с интервалите) и трябва да са на една от следните теми:

- пътешествие из славянската приказка,

- пътешествие до славянска страна,

- известна личност от славянския свят,

- познаване на традиционната култура или занаятите на някоя от славянските страни.

 

Срокът за предаване на разказите е 28 февруари 2019 г. 

Най-добрите разкази, написани на майчин език, ще бъдат наградени, преведени и публикувани.

 

Следващите фази от конкурса ще се състоят през пролетта на 2019 г. и са предназначени за младите преводачи и илюстратори.

 

Конкурс „Славянският свят през детските очи“