Studia mythologica Slavica

Studia mythologica Slavica je mednarodna revija, namenjena interdisciplinarnim raziskavam življenja, kulture in zgodovine slovanskih narodov.

Glavni cilj 1998 leta ustanovljene znanstvene revije Studia mythologica Slavica je spodbujanje raziskav mitopoetičnega izročila slovanskih narodov in analize virov slovanske mitologije. Forum slovanskih kultur je finančno podprl izdajo revije, ki tako kot vsako leto, izide v novembru.

Pri reviji sodelujejo med drugim tudi znanstveniki iz Slovenije, Rusije in Makedonije.