Glasbeni mostovi

V sodelovanju s hrvaško Glasbeno mladino je Forum slovanskih kultur finančno podprl in izvedel projekt »Glasbeni mostovi«. Smoter projekta je v ustvarjanju mladinske glasbene mreže, ki mladim slovanskim glasbenikom omogoči boljšo medsebojno seznanjenost, večjo prepoznavnost ter lažji dostop do občinstva.