Craftattract

Forum slovanskih kultur je v sodelovanju z Muzeji hrvaškega Zagorja izvedel projekt Craftattract – projekt tradicionalne obrti, ki dolgoročno razvija koordiniran vzorec beleženja nematerialne dediščine ter njenega potenciala v kulturnem turizmu. Poleg oblikovanja obsežne podatkovne zbirke se je projekt zavezal k opredeljevanju standardov razstav, organizaciji okroglih miz ter predstavitvi tradicionalnih obrti.