Slovanski vmesnik

Informacijske tehnologije in mobilnost kulturne politike v slovanskem svetu

 

Forum slovanskih kultur je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 9. in 10. aprila 2013, gostil srečanje kulturnih ministrov slovanskih držav. V okviru programa so si ogledali razstavo Supraseljski kodeks, se udeležili slovanskega glasbeno-literarnega večera ter v okviru plenarnega zasedanja spregovorili na temo informacijskih tehnologij in mobilnosti kulturne politike v slovanskem svetu. Srečanje ministrov držav članic Foruma slovanskih kultur se je sklenilo s sprejetjem in podpisom memoranduma o medsebojnem sodelovanju.

Forum slovanskih kultur aktivno povezuje slovanski kulturni milje in ga udejanja v sodobnem globalnem družbenem kontekstu. “Srečanje je bilo posvečeno 1150-letnici prihoda Cirila in Metoda na Moravsko, saj sta s svojim delovanjem, slovanskim bogoslužjem, uvedbo glagolice, prvimi slovanskimi knjigami in izvirnimi slovanskimi literarnimi stvaritvami zaznamovala evropsko kulturno zgodovino. S tem sta postavila temelje kulturnega razvoja za vse slovanske narode, na katerih danes bivamo in delamo,” je povedala mag. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur ter dodala, da se je skupen dialog ustvarjal na plenarnem zasedanju z naslovom: Slovanski vmesnik – informacijske tehnologije in mobilnost kulturne politike v slovanskem svetu.

Na omenjenem zasedanju, ki je potekalo v Kongresnem centru na Brdu, so kulturni ministri slovanskih držav spregovorili o kulturnih trendih in položaju slovanskih narodov v aktualnih evropskih in globalnih integracijskih tokovih, posebno pozornost pa so namenili tudi novim komunikacijskim tehnologijam.

Plenarno zasedanje se je zaključilo s sprejetjem in podpisom memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v njenem najširšem pomenu ter spodbujanju sodelovanja v evropskih in drugih mednarodnih organizacijah

Ministrsko srečanje je 9. aprila 2013 otvorila razstava starocerkvenega Supraseljskega kodeksa v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Dragocen cirilski rokopis, vpisan na Unescov seznam Spomin sveta, tesno povezuje vse slovanske narode. Odprtju razstave je v Slovenski filharmoniji sledil večer slovanske glasbe. Scenarij prireditve z naslovom Poslušajte besedo, na kateri so spregovorile besede slovanskih Nobelovih nagrajencev za književnost, je pripravil Drago Jančar.

“V Forumu slovanskih kultur smo se z omenjenimi dogodki poklonili velikima Cirilu in Metodu ter hkrati znova dokazali, da uspešno nadaljujemo njuno tradicijo kulturnega povezovanja in razvoja slovanskih narodov. Tako uresničujemo našo vizijo povezovanja ter predstavljanja slovanske kulturne dediščine in skrbimo za prepoznaven prispevek slovanskih kultur h globalnemu dialogu,” je še dejala Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur.