Najboljše iz slovanske dediščine

Pri pripravi programa na področju dediščine smo sledili poslanstvu izboljšanja obstoječega in vzpostavitvi novega sodelovanja med muzeji in galerijami držav članic Foruma slovanskih kultur.

Poslanstvo programa se nanaša na:

 • spodbujanje skupnih razstavnih projektov držav članic,
 • krepitev mobilnosti kulturne dediščine med članicami,
 • pospeševanje izmenjave podatkov (publikacije, dogodki, strokovno znanje),
 • spodbujanje sodelovanja na področju raziskovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter spominskih krajev,
 • uvajanje tehnoloških dosežkov v muzejsko dejavnost ter
 • vzpostavljanje skupnih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja.

V okviru programa potekajo naslednje aktivnosti:

 • muzealske dediščinske delavnice v organizaciji Foruma slovanskih kultur
 • izdaja publikacij in zbornikov
 • priprava in izdaja dokumentarnih filmov
 • organizacija skupnih razstavnih projektov
 • sodelovanje z Evropsko muzejsko akademijo (EMA),
 • mreženje in pokroviteljstva.

Vabljeni k ogledu podprograma Izobraževalni muzeološki seminarji.