Izobraževalni muzeološki seminarji

Ohranitev materialne in nematerialne dediščine v vseh njenih oblikah in pojavnostih je glavna naloga muzejskih inštitucij. Zaradi hitrih sprememb zadnjega desetletja morajo zadovoljiti nove potrebe sodobne družbe.

V okviru projekta Prehod k novemu muzeju mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur prireja niz seminarjev, ki bodo prispevali k strokovni specializaciji in spremembi načina delovanja muzeja kot dediščinske ustanove.

Projekt je večleten in vključuje programe, ki povezujejo znanost, izobraževanje in predstavitvene dejavnosti. Tovrstno integrirano delovanje muzejske inštitucije je osnova, na kateri se lahko (in se mora) graditi prihodnji, sodobni družbi prilagojen profil muzejske prakse.

Glavni namen projekta je vključitev različnih regij in  obravnava različnih področij muzejske stroke, ki ustvarja možnosti tematskih dopolnitev in poglobitev. Izvedba seminarjev poteka v treh fazah:

  • Uvod in teoretska predavanja uglednih strokovnjakov – univerzitetnih predavateljev s področja muzejev (kot centrov za ohranjanje kulturne dediščine),
  • predstavitev končanih projektov, z namenom menjave (pozitivnih in negativnih) izkušenj znotraj ciljnih skupin,
  • delavnica za 10+ študentov tako iz regije kot izven evropskih slovanskih držav.

Vsaka država organizatorka zagotavlja sredstva za izvedbo seminarja in nanj povabi vsaj tri predstavnike članic FSK.

 

 

Novice programa

11. mednarodna poletna šola muzeologije uspešno zaključena

26. 05. 2017

Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur (FSK) je v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije primorske univerze, Evropske muzejske akademije in…

...Več

11. poletna šola muzeologije v znamenju podob

26. 04. 2017

Pred vrati je 11. mednarodna poletna šola muzeologije, ki bo v Piranu in Kopru potekala od 21. do 26. maja….

...Več

Pripravite se na 11. Mednarodno poletno šolo muzeologije v Piranu

25. 03. 2017

Forum slovanskih kultur je v sodelovanju s partnerji objavil program 11. Mednarodne poletne šole muzeologije, ki bo v Piranu letos…

...Več