Izobraževalni muzeološki seminarji

Ohranitev materialne in nematerialne dediščine v vseh njenih oblikah in pojavnostih je glavna naloga muzejskih inštitucij. Zaradi hitrih sprememb zadnjega desetletja morajo zadovoljiti nove potrebe sodobne družbe.

V okviru projekta Prehod k novemu muzeju mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur prireja niz seminarjev, ki bodo prispevali k strokovni specializaciji in spremembi načina delovanja muzeja kot dediščinske ustanove.

Projekt je večleten in vključuje programe, ki povezujejo znanost, izobraževanje in predstavitvene dejavnosti. Tovrstno integrirano delovanje muzejske inštitucije je osnova, na kateri se lahko (in se mora) graditi prihodnji, sodobni družbi prilagojen profil muzejske prakse.

Glavni namen projekta je vključitev različnih regij in  obravnava različnih področij muzejske stroke, ki ustvarja možnosti tematskih dopolnitev in poglobitev. Izvedba seminarjev poteka v treh fazah:

  • Uvod in teoretska predavanja uglednih strokovnjakov – univerzitetnih predavateljev s področja muzejev (kot centrov za ohranjanje kulturne dediščine),
  • predstavitev končanih projektov, z namenom menjave (pozitivnih in negativnih) izkušenj znotraj ciljnih skupin,
  • delavnica za 10+ študentov tako iz regije kot izven evropskih slovanskih držav.

Vsaka država organizatorka zagotavlja sredstva za izvedbo seminarja in nanj povabi vsaj tri predstavnike članic FSK.

 

 

Novice programa

Vzpostavljeno tesno sodelovanje s kitajskim muzejskim združenjem

20. 07. 2017

Na povabilo kitajskega Mednarodnega združenja muzejev II. svetovne vojne se je dr. Andreja Rihter, v imenu Foruma slovanskih kultur, julija…

...Več

Septembra prihaja Živa 2017

30. 06. 2017

Forum slovanskih kultur bo, pod častnim pokroviteljstvom ministra za kulturo RS, Antona Peršaka, in v sodelovanju z Občino Bled in…

...Več

Andreja Rihter na mednarodnem simpoziju na Kitajskem

30. 06. 2017

Na povabilo kitajskega mednarodnega združenja muzejev II. svetovne vojne se bo dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur, v začetku…

...Več