Prvi lokalni FSK center

            

Forum slovanskih kultur je v desetih letih svojega obstoja zrasel v referenčno globalno platformo za medkulturni dialog slovanskih kultur. V skupnih kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih projektih sodelovanja ter partnerskih mrežah v trinajstih državah članicah Foruma slovanskih kultur spoznavamo, kako zelo si je duša slovanskih narodov podobna in kako pogosto precej različna, ko se sreča z dušo germanskih ali anglosaksonskih kultur. Prav te podobnosti in razlike so draž in mnogokrat izziv za še intenzivnejše oživčenje kreativnosti slovanskih, pa tudi drugih kultur.

Eden takšnih izzivov se zrcali v partnerstvu z občino Radlje ob Dravi. Tu, na meji med Slovenijo in Avstrijo, se srečujeta dve svetovni kulturi, germanska in slovanska. Tu, med dolinami in pohorskimi gozdovi, se v vsakdanu v vaseh in krajih kaže, kdo smo, kakšna je naša identiteta, v čem smo si podobni in v čem različni. Lokalne skupnosti so jedro kulturne identitete in baza tkanja novih mrež sodelovanja. Zato smo v Forumu slovanskih kultur sklenili, da svoj prvi lokalni kulturni center v slovanskih državah in Evropi odpremo v Radljah ob Dravi. Z njim, v sodelovanju z Muzejem Radlje ob Dravi in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Radlje ob Dravi in Občino Radlje ob Dravi, začenjamo majhne lokalne sredine povezovati z velikimi umetniki. Ti lokalnim skupnostim odpirajo vrata v mednarodni prostor, sami pa v njih občutijo utrip slovanskega srca in spoznavajo skrivnosti slovanske duše. Poleg povezovanja slovanskih umetnikov pa je FSK center Radlje ob Dravi vzpodbudil sodelovanje s strokovnjaki. S konzervatorji Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije se na pobudo župana, mag. Alana Bukovnika, obeta obnova za lokalno skupnosti zelo pomembnega spomenika. Ob odprtju prvega FSK centra ta dejansko že živi, gosti hrvaškega umetnika Petra Dolića in na ogled postavlja razstavo Veleposlaništva Češke Republike v Sloveniji Unescovi spomeniki na Češkem.

mag. Andreja Rihter

direktorica Foruma slovanskih kultur