ProgramSLO-banner

Dediščina socializma

Poseben povezovalni element med vsemi slovanskimi državami predstavlja dediščina socializma.  V okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 je od 20. do 22. septembra 2012 potekala prva mednarodna konferenca. Tema prvega srečanja je bila namenjena filmu, gostje pa so bili renomirani režiserji in strokovnjaki s področja filmske umetnosti.

Nekdanje evropske socialistične in komunistične države so namreč v zadnjih šestdesetih letih prešle skozi različne procese notranjih in zunanjepolitičnih transformacij. Te se niso odražale zgolj v socialno-ekonomskih in družbeno-političnih aspektih, temveč so posledično pogojevale tudi transformacije, interpretacije ter reinterpretacije lastne (zlasti novejše in predpretekle) zgodovine. Pomembno so vplivale tudi na položaj in delo muzejske stroke, pri čemer se je ta nanje v različnih državah odzivala na različne načine, z različno dojemljivostjo in dinamiko.

Padec socializma oz. komunizma je, kot pravi angleški zgodovinar Tony Judt, za sabo potegnil val bridkih spominov, na dan so prišle desetletja zamolčane resnice, padli pa so tudi prenekateri trdovratni tabuji. Obenem se je marsikje pojavila tudi problematična skušnjava, da se tovrstna dediščina preseže s pavšaliziranjem, generaliziranjem, celo sprevračanjem.

Muzejska stroka se je zato znašla pred novim izzivom in novimi vprašanji. Kot aktivni udeleženci ali iniciatorji socialnih in kulturnih procesov na področju reinterpretacije preteklosti, se muzeji ukvarjajo z značilnostmi določenega zgodovinskega obdobja, kateremu velja njihov znanstveni in strokovni interes. Toda, če želijo to poslanstvo opravljati kompetentno, koherentno in kredibilno, se morajo najprej kritično soočiti tako s težavno zgodovino oz. dediščino svoje države, naroda in skupnosti, kot tudi lastno vlogo v njej.

Načrtovana konferenca v okviru Evropske prestolnice kulture odpira še nikdar načeto razpravo o pojmu dediščine socializma, ki je v diskurzu zgodovinarjev vzhodne in zahodne evropske regije praktično ni, saj je opredeljena zgolj s časovnim parametrom obdobja komunizma oz. socializma, ne pa tudi z vsebinsko definicijo. Edina prepoznana dediščina je industrijska dediščina, ki pa zaradi drugačnih sociokulturnih, gospodarskih in političnih artefaktov držav socializma, ni zadostna.

Konferenca se osredotoča na raziskovanje oblik transformacije dediščine socializma, ugotavlja vpliv in posledice družbeno-političnih sprememb na položaj in delovanje kulturnih ustanov ter določa njihovo vlogo in poslanstvo v sodobni družbi – zlasti z vidika njihovega odnosa do aktualnih političnih oblasti.

Namen konference je tudi znanstveno raziskati doslej neraziskano poglavje evropske zgodovine oz. muzeologije, prispevati k preseganju ločevalnih miselnih vzorcev ter utrditi (samo)zavest in (samo)podobo enotne Evrope. Struktura konference je temeljila na otvoritvenih tezah strokovnjakov, ki so se z razpravo odpirale in reflektirale.

Medsebojno sodelovanje na konferenci krepi povezovanje in ustvarja nove oblike znanstvenega raziskovanja (doslej v veliki meri neznane) dediščine evropske zgodovine oz. muzeologije. Vzpostavlja se mreža znanj, izkušenj in gradiv, ki bodo pripomogla k boljšemu razumevanju in osvetljevanju skupne preteklosti, z angažiranim kontekstualiziranjem socialistične dediščine pa bomo prispevali k skupnim evropskim temeljem.

Konferenca vzpostavlja trajno ekspertno sodelovanje, mobilnost kustosov in gradiv, informacij, znanja in izkušenj.

Novice programa

Vzpostavljeno tesno sodelovanje s kitajskim muzejskim združenjem

20. 07. 2017

Na povabilo kitajskega Mednarodnega združenja muzejev II. svetovne vojne se je dr. Andreja Rihter, v imenu Foruma slovanskih kultur, julija…

...Več

Zgodovina naj bo takšna, kakršna je res bila

11. 04. 2015

Forum slovanskih kultur je v sodelovanju z Inštitutom za promocijo vrednot NOB Slovenije in Muzejem novejše zgodovine Slovenije pripravil mednarodno…

...Več

Zmagovalni film: Športni objekti v Mariboru iz časa socializma

28. 09. 2012

V okviru 1. mednarodne konference Dediščina socializma je žirija na podlagi razpisa za najboljši kratek dokumentarec na temo dediščine socializma prejela 6 filmov slovenskih in tujih študentov.

...Več