arhivi1

Arhivi slovanskih držav

Pod okriljem Foruma slovanskih kultur je v Ljubljani, Lipici in Trstu od 18. do 21. oktobra 2012 potekala 3. mednarodna konferenca arhivov slovanskih držav.

Predstavniki arhivov iz slovanskih držav so se dogovorili, da na podlagi skupnega interesa pripravijo mednarodno razstavo o prestolnicah slovanskih držav skozi arhivsko gradivo, katere odprtje bo na sedežu Unesca v Parizu maja leta 2013, nato pa bo krožila po  slovanskih prestolnicah: Moskvi, Varšavi, Kijevu, Minsku, Pragi, Bratislavi, Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Podgorici, Skopju in Sofiji.

Namen razstave je preko arhivske tematike vzbuditi in prebuditi interes širše javnosti za pomemben segment kulturne dediščine slovanskih glavnih mest, ki jo hranijo v projektu sodelujoči arhivi.

Preberite si več o razstavi Slovanske prestolnice v 2D.