Zgodovina

Forum slovanskih kultur je mednarodna ustanova, neprofitna in nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, za katero ideja se je porodila v kulturniški srenji na začetku novega tisočletja.

Uradno je FSK nastal leta 2004, ustanovne članice pa so bile Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Poljska, Rusija, Slovenija ter Srbija in Črna gora. Kmalu so jim se pridružile še Belorusija, Češka, Slovaška in Ukrajina, tako da ustanova danes povezuje trinajst slovanskih držav.

Ustanovna seja FSK je potekala 29. junija 2004 v Ljubljani. Seje so se udeležili tedanja slovenska ministrica za kulturo Andreja Rihter, akademik Nikola Popov iz Bolgarije, profesor Aida Abadžić Hodžić iz Bosne in Hercegovine, hrvaški minister za kulturo Božo Biškupić, akademik Svjatoslav Igorjevič Belza iz Rusije ter črnogorska ministrica za kulturo Vesna Kilibarda iz takrat skupne države Srbije in Črne gore.

Forum slovanskih kultur je s posebnim aktom uradno ustanovilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, kot člane prve uprave pa poleg zgoraj omenjenih še dekana Filološke fakultete v Skopju Venka Andonovskega, profesorja Univerze v Krakovu Jacka Purchlo in srbsko-črnogorskega ministra za kulturo Dragana Kojadinovića.

Krajši pregled preteklih aktivnosti ustanove od 2004 – 2010

Ustanova FSK se je pri svojem delovanju doslej osredotočala predvsem na področje literature, jezikoslovja in prevodoslovja, muzeologije in arhivistike, etnografije, folkloristike, izobraževanja, gledališča in glasbe.

Eden najzgodnejših in najvidnejših projektov ustanove FSK je zbirka 100 slovanskih romanov, pri katerem sodelujejo Slovenija, Makedonija, Srbija in Slovaška. Doslej je v zbirki objavljeno na desetine romanov, za projekt pa so se začeli zanimati tudi neslovanski založniki. Forum slovanskih kultur je zavzeto sodeloval pri izvedbah različnih literarnih festivalov, na primer Slovanski most (Ljubljana, Strasbourg), Slovanski objem (Varna – Bolgarija), Struški večeri poezije (Struga – Makedonija), Dnevi poezije in vina (Medana, Ptuj) ter Stranou (Beroun – Češka).

Od samega začetka je Forum slovanskih kultur opredelil kot eno svojih poglavitnih nalog ohranjanje in promocijo slovanske kulturne dediščine, posebej v smislu etnografije, folkloristike, muzeologije in arhivistike. Na izredno pozitiven odziv je naletela etnografska razstava slovanskih noš v Bruslju, ki jo je FSK leta 2008 organiziral v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, ZRC SAZU ter Ruskim etnografskim muzejem iz Sankt Peterburga. Ob razstavi je izšla tudi zgoščenka s filmom ZRC SAZU Naška Križnarja Les Slaves de l’Europe. Enako pomembna je bila dvojna razstava – fotografska (»Svetovna dediščina v slovanskem svetu«) in folklorna (»Slovani. Legende preteklosti in sedanjosti«) na sedežu Unesca v Parizu leta 2011. Enemu najbolj pomembnih artefaktov slovanske kulturne dediščine – Supraseljskemu kodeksu iz 11. stoletja je bila posvečena priložnostna razstava na Brdu pri Kranju leta 2011. Ustanova FSK že dolga leta podpira tudi mednarodno znanstveno revijo Studia Mythologica Slavica, ki jo skupaj z Univerzo v Vidmu objavlja ZRC SAZU.

Pod pokroviteljstvom FSK je posnet dokumentarni film o etnologu in jezikoslovcu Matiji Majarju-Ziljskem »Izgubljene iluzije«, izšla je zgodovinska monografija o srečanjih pri Ruski kapelici na Vršiču (2007), znanstveni zbornik Slovenski diplomati v slovanskem svetu (2010), izvedena sta tudi znanstvena simpozija Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju »Reformacija v srednji Evropi« (2008) in »1989-2009: Religija in preobrat v vzhodni srednji in jugovzhodni Evropi« (2009), ZRC SAZU pa je v Ljubljani organiziral mednarodno konferenco »Od Herderja do slovanske vzajemnosti« (2009). S podporo ustanove FSK je bila organizirana tudi 1. konferenca arhivov slovanskih držav v Lipici leta 2010. Forum slovanskih kultur je leta 2007 podprl Grossmanov filmski festival, v Bruslju (2008) in Strasbourgu (2009) pa organiziral lastni Festival slovanskega filma.

Ustanova FSK že več let sodeluje tudi na področju izobraževanja, še posebej pri mednarodni poletni šoli META Humanistika, ki jo v Kopru organizira Primorska univerza, in pri Mednarodnem seminarju slovenskega jezika, literature in kulture v organizaciji Centra za slovenščino kot drugega/tujega jezika.

Na področju glasbe je ustanova FSK finančno pomagala pri mednarodnih srečanjih zborovske glasbe, velik uspeh pa je dosegla z vrsto lastnih gala koncertov slovanske glasbe, ki so potekali v Strasbourgu, na sedežu Unesca v Parizu, v moskovskem Kremlju, na sedežu Združenih narodov v New Yorku in v Ljubljani.

Na gledališkem področju je Forum slovanskih kultur podporl mednarodni simpozij Slovenskega gledališkega muzeja »Eksperimentalno gledališče v drugi polovici 20. stoletja« in projekt »Atelje« slovenske avtorice Bare Kolenc, na likovnem področju pa je bila do zdaj najbolj odmevna razstava »Sodobna risba« v Bitoli in Prilepu v Makedoniji.