Dokumenti

Pravno formalno delovanje mednarodne ustanove Foruma slovanskih kultur opredeljujejo naslednji pravni akti in listine:

  • Akt o ustanovitvi mednarodne ustanove – Foruma slovanskih kultur,
  • Statut Mednarodne ustanove – Foruma slovanskih kultur,
  • Soglasje ministrstva za kulturo Republike Slovenije k ustanovitvenemu aktu Foruma slovanskih kultur (Ljubljana, 8. 10. 2004),
  • Poslovnik programskega sveta mednarodne ustanove – Forum slovanskih kultur (Moskva, 5. 4. 2011),
  • Poslovnik slovenskega programskega sveta mednarodne ustanove – Forum slovanskih kultur (Moskva, 5. 4. 2011),
  • Poslovnik uprave mednarodne ustanove – Forum slovanskih kultur (Ljubljana, 22. 10. 2004),
  • Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest mednarodne ustanove – Foruma slovanskih kultur (Ljubljana, 16. 6. 2011).