Projektne skupine

Poleg teh teles ima FSK še svojo projektno skupino, katere naloga je postavitev enotnih kriterijev in standardov za vrednotenje tekočih in potencialnih projektov FSK glede na namen ustanove. Člani projektne skupine pri tem upoštevajo zlasti potencial projektov za pridobivanje mednarodnih sredstev, njihov prispevek k spletni izmenjavi, sodelovanju, povezovanju, raziskovanju in predstavitvi slovanskih kultur ter preučijo možnosti za povezovanje sorodnih projektov.

ČLANA PROJEKTNE SKUPINE:

  • Vuk Ćosić (Slovenija),
  • Vladimir Kopicl (Srbija).