Uprava

Upravo FSK sestavljajo predstavniki članic ustanove.

Ministrstva, pristojna za kulturo, imenujejo po enega predstavnika in enega namestnika za obdobje štirih let, člani uprave pa izmed svojih članov izvolijo predsednika in namestnika.

Trenutna uprava je osemčlanska, sestavljena iz po enega predstavnika Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Rusije, Slovenije, Srbije in Črne gore.

Svoje predstavnike lahko v upravo imenujejo tudi ministrstva iz drugih držav, pristojna za kulturo, v katerih govorijo slovanske jezike.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

  • Pavle Goranović, predsednik (Črna gora)
  • Elizabeta Kančeska Milevska (Makedonija),
  • Boni Petrunova, (Bolgarija),
  • Uladzimir Prakaptsou (Belorusija),
  • Adil Osmanović (Bosna in Hercegovina),
  • Sergej Obrivalin (Rusija),
  • Uroš Lajovic (Slovenija),
  • Timofij Kokhan (Ukrajina).