Strateške usmeritve

Mednarodna ustanova Forum Slovanskih kultur načrtuje svoje dejavnosti v skladu z naslednjimi strateškimi cilji:

  • vzpostavitev stabilnega sistema finančne podpore povezovanju slovanskih kultur neposredno ali preko partnerstev, ki so nanašajo na mobilnost ustvarjalnosti, oseb in idej ter programske, projektne in rezidenčne podpore,
  • zagotavljanje strokovnega in kakovostnega sistema sofinanciranja projektov mobilnosti in programov sodelovanja,
  • razvijanje in podpora visoko usposobljene in visoko motivirane delovne sile, ki bo aktivno uresničevala poslanstvo organizacije,
  • prizadevanje za visoko prepoznavnost med neprofitnimi organizacijami, ki bo pritegnila večje število ustvarjalcev na prostovoljni bazi in večje sodelovanje in prispevek za svoje delovanje in financiranje,
  • kontinuirana podpora ustanove svojim deležnikom, njihova vidna prisotnost in aktivnost pri sodelovanju slovanskih kultur in pri širšem naboru virov.

Ultimativni cilj ustanove Foruma slovanskih kultur ni le kakovostna podpora slovanskemu sodelovanju, pač pa spreminjanje družbenih pogojev za odprto in plodno ustvarjalnost slovanskih kultur.