Vrednote

 

Naše vrednote in prepričanja:

  • enakopravno in demokratično sodelovanje vseh slovanskih držav v globalnem kulturnem dialogu,
  • spodbujanje, podpora in krepitev izražanja slovanske duhovne kulture, njihove ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • sodelovanje po načelu spoštovanja različnosti, strpnosti, odprtosti in vzajemnosti,
  • medkulturni dialog, ki spodbuja medsebojno poznavanje in razumevanje ter spoštuje in ohranja kulturno raznolikost,
  • integriteta delovanja ustanove, ki pomeni tako kompetentnost, avtonomijo kot finančno stabilnost in transaprentnost,
  • partnerstva, multi sektorska in družbeno odgovorna, ki s pomočjo priložnosti in prednosti partnerjev ter njihovih virov in kompetenc učinkovito rešujejo kompleksne izzive.