Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Foruma slovanskih kultur

Oživčiti ustvarjalnost slovanskih kultur. Osnovni namen delovanja ustanove je povezati slovanski kulturni milje in ga uprisotniti v sodobnem globalnem družbenem kontekstu.

Forum slovanskih kultur povezuje in predstavlja slovansko kulturo, znanost in umetnost, njen ustvarjalni naboj in dediščino, ter aktivno skrbi za prepoznaven prispevek slovanskih kultur h globalnemu dialogu.

Vizija

Forum slovanskih kultur želi postati referenčna globalna platforma medkulturnega dialoga slovanskih kultur in povezovalni center slovanskih držav na področju umetnosti in znanosti.

V močnem partnerstvu z mednarodnimi organizacijami, nacionalnimi iniciativami ter gospodarstvom bo predstavljal, podpiral in razvijal inovativnost in ustvarjalnost slovanskih kulturnih prostorov. Spodbujal bo skupne kulturne projekte, mobilnost umetnikov in strokovnjakov ter širil pretok informacij s področja kulture, znanosti in umetnosti. Postal bo močan partner in ključni sogovorec v globalni debati kulture kot orodja razvoja.