O Forumu

Forum slovanskih kultur je neprofitna in nevladna ustanova, ki je nastala leta 2004 na pobudo slovanske kulturniške srenje.

V mednarodno organizacijsko strukturo je povezala Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Makedonijo, Poljsko, Rusijo, Srbijo, Črno goro in Slovenijo, kmalu pa so se jim pridružile še Belorusija, Slovanška in Ukrajina. Forum slovanskih kultur danes povezuje deset slovanskih držav, tri članice opazovalke: Češko, Poljsko in Slovaško, ter 300 milijonov Slovanov.

Poslanstvo Foruma slovanskih kultur je oživčiti kreativnost slovanskih kultur, povezati slovanski kulturni milje in ga uprisotniti v sodobnem globalnem družbenem kontekstu. V času svojega delovanja je postal iniciator aktivnega medkulturnega dialoga med slovanskimi državami. V močnem partnerstvu z mednarodnimi organizacijami, nacionalnimi iniciativami ter gospodarstvom predstavlja, podpira in razvija inovativnost in ustvarjalnost slovanskih kulturnih prostorov.

Z raznovrstnimi projekti pospešuje skupne raziskave na področju kulture, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja, s projekti prevajanj vzpostavlja in krepi sodelovanja na področju lingvistike in slovanskih študijev ter s štipendijskimi projekti spodbuja programe mobilnosti.

Ultimativni cilj ustanove FSK ni le kakovostna podpora slovanskemu sodelovanju, pač pa spreminjanje družbenih pogojev za odprto in plodno ustvarjalnost slovanskih kultur.