Sestal se je Programski svet FSK in Uredniški odbor 100 slovanskih romanov

Programski svet Foruma slovanskih kultur, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic FSK, se je sestal na svoji 15. redni seji ter podprl Program dela za leto 2018. Slednji je vsako leto obsežnejši in pestrejši, saj se vanj aktivneje aktivno vključujejo predstavniki držav članic FSK. Mreža FSK je tako živahnejša in bolj razvejana. Pred sejo PS FSK se je sestal tudi Uredniški odbor zbirke 100 slovanskih romanov, ki je za leto 2018 postavil prioritete dela: mednarodno promocijo avtorjev in sodobne slovanske literature, sodelovanje s TRADUKI-jem in aktivno povezovanje z nacionalnimi knjižnicami.