Vzpostavljeno tesno sodelovanje s kitajskim muzejskim združenjem

Na povabilo kitajskega Mednarodnega združenja muzejev II. svetovne vojne se je dr. Andreja Rihter, v imenu Foruma slovanskih kultur, julija v Pekingu udeležila Mednarodnega foruma ob obeležitvi 80. obletnice izbruha kitajskega ljudskega upora proti japonski agresiji za kuratorje muzejev II. svetovne vojne.

S prvim Mednarodnim forumom za kuratorje muzejev II. svetovne vojne so v kitajskem Mednarodnem združenju muzejev II. svetovne vojne obeležili 80. obletnico izbruha kitajskega upora proti japonski agresiji in skupaj z več kot 70 strokovnjaki iz 13 različnih držav opozorili na pomen proučevanja zgodovine II. svetovne vojne s široke perspektive ter na ključno vlogo muzejev pri povezovanju in izmenjavi znanj. Te se obetajo že prihodnje leto med kitajskim muzejskim združenjem in Forumom slovanskih kultur.

Dr. Andreja Rihter je v otvoritvenem programu nastopila s predavanjem na temo Sodelovanja posebnih zgodovinskih muzejev II. svetovne vojne na Balkanu po letu 1989. Prav okrepljeno sodelovanje muzejev in muzejskih strokovnjakov je bil, poleg zaveze k ohranjanju svetovnega miru, eden od zaključkov foruma.

Slednjega sta slavnostno odprla Guan Qiang, namestnik direktorja državne uprave za kulturno dediščino Ljudske republike Kitajske, in An Laishun, podpredsednik ter generalni sekretar Združenja muzejev Kitajske.